Reklamy ze styroduru

Styrodur (polistyren extrudowany) to materia� idealnie nadaj�cy si� do wykorzystania w reklamie zewn�trznej jak i wewn�trznej. Jego g��wne zalety to m.in. odporno�� na warunki atmosferyczne, jest lekki i wytrzyma�y. Styrodur daje mo�liwo�� wycinania dowolnych kszta�t�w o dowolnych rozmiarach, kt�re nast�pnie s� malowane na wybrane kolory, a ekspozycje zewn�trzne zabezpieczane s� lakierem UV. Litery mo�na te� "uszlachetnia�" tzw. licem z plexi, kt�ra uszlachetnia reklam� wykonan� ze styroduru - b�yszcz�ca powierzchnia plexi o �ywym kolorze podnosi atrakcyjno�� wykonanej reklamy. Niska waga styroduru pozwala na �atwy i nieinwazyjny monta� na wszelkich powierzchniach bez ich niszczenia. Najcz�ciej stosuje si� monta� na �cianie za pomoc� specjalnego kleju.

witryny i banery reklamowe     kasetony, szyldy i litery �wiec�ce    oklejanie samochod�w     wizyt�wki, ulotki, plakaty


© Pracownia Reklamy WIKTOR
Agencja reklamowa Nowy S�cz
ul. Grunwaldzka 43,       33-300 Nowy Sącz,      tel 18 442 33 52       kom. 602 472 950